Information
Föreningens medlemmar får löpande information om viktiga förändringar i branschen i fråga om lagstiftning, förordningar och kollektivavtal. Genom kontakt med moderorganisationens jurister och experter kan medlemmarna direkt få svar på sina frågor. Se även affärsjuridik

Kolletivavtal och Arbetslagstiftning

Förutom att Sinfs experter direkt per telefon eller e-post svarar på medlemmarnas frågor kan man få biträde vid tvister och förhandlingar. En medlem kan också teckna kollektivavtal via Sinfs avtal ?Industriavtalet? med IF-Metall. Föreningen har också kollektivavtal med Ledarna och Unionen. Se även Arbetsrätt

Kontakt med kollegor
På föreningens möten, kurser och studiebesök kan medlemmarna kombinera ökad kunskap om branschen med att lära känna sina kollegor bättre under trivsamma former. Se även Affärsmannaskap

Marknadsföring
STIF marknadsför sina medlemmars produkter och produktionsresurser via nätet och branschmässor.

Ekonomiska Förmåner
Föreningen har branschens förmånligaste företagsförsäkring genom en gruppsakförsäkring med Länsförsäkringar utöver moderorganisationens utbud av förmånsavtal. se Affärsutveckling/Förmånsavtal

Blanketter och textmallar
Exklusivt för medlemmarna finns via Sinfs webbplats www.sinf.se informationstexter om viktiga nyheter inom lagstiftning, förordningar och förändringar i kollektivavtalen, som också i sin helhet kan laddas ner som pdf-filer. Dessutom finns blanketter och formulär som kan fyllas i direkt på skärmen och sparas. Det kan gälla de vanligaste behoven som tex Anställningsformulär och blankett för uppsägning p g a arbetsbrist men även textmallar för  t.ex. förhandlingsframställan och utvecklingssamtal. Se Blanketter och textmallar

Branschutveckling
Som delägare i Svenska Moderådet deltar föreningen i utveckling av svenskt mode och har resurser att stödja nya modeföretag.

Intresserad?
Om Du är intresserad av föreningen klicka på Bli Medlem ovan så får Du ytterligare information

 

Medlemslogin
Senaste nyheterna

2015-02-25
Nyhetsbrev Svenska Moderådet 
Till Nyhetsbrev >>


2014-06-18

Elin Frendberg ny VD Svenska Moderådet den 1 september. 
Till pressmeddelandet>>


2014-03-14

Join us in Copenhagen on 24 April for the third edition of the Copenhagen Fashion Summit

Copenhagen Fashion Summit is the world?s largest and most important event on sustainable fashion. .
Mer information>>2014-03-01

YH Utbildningar startar i Norrköping till hösten.

Under sommaren  2013 arbetade vi tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan fram en ansökan om att få starta upp en utbildning inom textil/konfektionsbranschen. Vi har fått den nya yrkeshögskoleutbildningen  beviljad i Norrköping. Utbildningen startar 1/9 2014 och vi kommer att anta 18 elever per läsår. Läs mer www.osyh.se/kon.html2013-04-19
Modebranschen i Sverige - Statistisk rapport och analys.

Befintlig statistik för vår svenska modeindustri har tidigare varit spridda bland olika organisationer. Nu har vi samlat information i en "Statistisk rapport och analys" där du kan läsa om vår inhemska modemarknad och export till andra länder. Läs hela rapporten här

REACH-direktivet påverkar Tekoindustrin!

Enligt REACH-direktivet skall alla företag i EU undersöka om leverantörer utanför gemenskapen har inom EU otillåtna substanser. Den myndighet inom EU som administrerar REACH-direktivet heter ECHA och ligger i Helsingfors. Den går igenom alla förekommande substanser och har ögonen alldeles speciellt på vissa som anses särkilt farliga.

Tekoindustriföreningen | Klara Norra Kyrkogata 31 | Box. 22 307 | 104 22 Stockholm | Tel. 08 - 440 11 70 |